Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesProjekte të kryera Ti japim zë mbrojtjes së lumenjve

Ti japim zë mbrojtjes së lumenjve

Shqipëria po përjeton dita ditës humbje të burimeve ujore, humbje të biodiversitetit dhe shkatërrim të ekosistemeve si rezultat i zhvillimeve të pakontrolluara të hidrocentraleve. Fushata “Save the Blue Heart of Europe” ka kontribuar shumë në krijimin dhe zgjerimin e të dhënave shkencore mbi lumenjtë e Ballkanit, veçanërisht Vjosës, dhe mobilizimin e opinionit publik kundër planeve […]