Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete Masat për ruajtjen e Bretkosës shqiptare (Pelophylax shqipericus) në Gjirin e Vlorës

Prezantohet Plani i Veprimit për ruajtjen e Bretkosës Shqiptare

Pas një pune të gjatë për studimin e Bretkosës Shqiptare – specie endemike e cila gjendet vetëm në gjirin e detit Adriatik, EcoAlbania prezantoi së bashku me ekspertë të biodiversitetit, bujqësisë dhe turizmit “Planin e Veprimit për ruajtjen e Species Pelophylax shqipericus (Bretkosa Shqiptare)”.

CategoriesAktivitete Masat për ruajtjen e Bretkosës shqiptare (Pelophylax shqipericus) në Gjirin e Vlorës

Fillon sezoni i monitorimit të Bretkosës shqiptare në Gjirin e Vlorës

EcoAlbania, me mbështetjen e Fondit të Partneritetit për Ekosistemet Kritike (CEPF) , ka filluar punën në terren për mbledhjen e të dhënave lidhur me shpërndarjen e species së Bretkosës shqiptare (Pelophylax shqipericus), ekologjinë dhe statusin e popullatës së saj në Gjirin e Vlorës.

CategoriesAktivitete Masat për ruajtjen e Bretkosës shqiptare (Pelophylax shqipericus) në Gjirin e Vlorës

Nis zbatimin e projektit: Masat për ruajtjen e Bretkosës shqiptare në Gjirin e Vlorës

EcoAlbania nisi zbatimin e projektit “Masat për ruajtjen e Bretkosës Pelophylax Shqipericus në Gjirin e Vlorës”, mbështetur nga Critical Ecosystem Partnership Fund, i cili synon të hartojë një plan veprimi dhe masa konkrete për mbrojtjen dhe menaxhimin e kësaj specieje të rrezikuar.