Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesNjoftime për shtyp Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Progres Raporti i Komisionit Europian përgëzon krijimin e Parkut Kombëtar të Lumit të Egër Vjosa

++ KE i bën hirrje autoriteteve të marrin parasysh shqetësimet e ngritura nga shoqëria civile për përcaktimin e kufijve të rrjetit për zonat e mbrojtura++ Tiranë, 28 korrik 2023. Në Progres Raportin e Komisionit Evropian për Shipërinë për vitin 2022, çështje të rëndësishme mjedisore u theksuan, duke përforcuar përpjekjet e shoqërisë civile dhe bërë thirrje […]

CategoriesNjoftime për shtyp

51 organizata të shoqërisë civile dhe institucione akademike me deklaratë të përbashkët për zonat e mbrojtura

Ky është një moment që formëson të ardhmen e Zonave të Mbrojtura në Shqipëri, ku 51 Organizata të Shoqërisë Civile, kombëtare dhe ndërkombëtare, që operojnë në fushën e mbrojtjes së natyrës dhe institucione akademike-kërkimore të shkencave natyrore, bashkuan forcat dhe përpjekjet drejt një angazhimi të palëkundur gjithëpërfshirës dhe elastik. synon të ndikojë në instancat politike dhe vendim-marrëse në mënyrë që mbrojtja e mjedisit të ketë prioritet në axhendën e tyre.