Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesNjoftime për shtyp

51 organizata të shoqërisë civile dhe institucione akademike me deklaratë të përbashkët për zonat e mbrojtura

Ky është një moment që formëson të ardhmen e Zonave të Mbrojtura në Shqipëri, ku 51 Organizata të Shoqërisë Civile, kombëtare dhe ndërkombëtare, që operojnë në fushën e mbrojtjes së natyrës dhe institucione akademike-kërkimore të shkencave natyrore, bashkuan forcat dhe përpjekjet drejt një angazhimi të palëkundur gjithëpërfshirës dhe elastik. synon të ndikojë në instancat politike dhe vendim-marrëse në mënyrë që mbrojtja e mjedisit të ketë prioritet në axhendën e tyre.

CategoriesNjoftime për shtyp

Arritje shumë e rëndësishme në punën për Parkun Kombëtar të Lumit të Egër Vjosa me dorëzimin e studimit të fizibilitetit nga ekipi i ekspertëve  

Tashmë, me paraqitjen pranë Qeverisë Shqiptare të vizionit, strategjisë dhe studimit të fizibilitetit nga ekipi i ekspertëve shqiptarë dhe ndërkombëtarë, që punojnë për krijimin e Parkut Kombëtar të Lumit të Egër Vjosa, është hedhur një hap shumë i rëndësishëm drejt mbrojtjes së Lumit Vjosa në Shqipëri, një nga lumenjtë e fundit të egër të Evropës.