Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz. Aktivitete

Prezantimi i iniciativës mbi përmirësimin e qëndrueshmërisë së korridorit ekologjik: Polis-Valamare-Rungajë-Moravë-Gramoz

Elbasan, 20 prill 2023. Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve vendore të qarkut Korçë, Berat dhe Elbasan, u bënë pjesë e takimit prezantues të nismës së fundit të EcoAlbania për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm të korridorit ekologjik “Polis-Valamarë-Rungajë-Moravë-Gramoz” – një korridor me rëndësi që lidh pesë zona të mbrojtura në juglindje të Shqipërisë.  […]

CategoriesLajme ISCCA - Menaxhimi i qëndrueshëm i korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz.

Së shpejti: Nis projekti i ri mbi menaxhimin e qëndrueshëm të korridoreve ekologjik në zonën e Polis-Valamarë-Rungaje-Moravë-Gramoz.

Në nismën e radhës, EcoAlbania adreson rëndësinë e vazhdimësisë ekologjike midis zonve me rëndësi për bidioversitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të territorit si një domosdoshmëri për të siguruar proceset dhe konservimin natyror edhe jashtë zonave që aktualisht kanë status zonë e mbrojtur. Objektivat kryesor të këtij projekti konsistojnë në rritjen e angazhimit të aktorëve lokalë […]