Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesLajme ESPID4Vjosa Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Java Shkencore e Sarantaporos:  Një mision kërkimi për Parkun Kombëtar të parë Ndërkufitar të një lumi të egër në Evropë, Aoos/Vjosa  

++Më shumë se gjashtëdhjetë shkencëtarë vullnetarë nga nëntë vende eksploruan jetën e fshehur të lumit Sarantaporos, “vëllai i madh” i lumit të fundit me rrjedhë të lirë në Evropë, lumit ndërkufitar Aoos/Vjosa++ Njoftim i përbashkët për shtyp nga MedINA, EcoAlbania, EuroNatur and Riverwatch 9 Korrik 2024, Athinë/Tiranë/Radolfzell/Vjenë – Nga 28 Qershor deri më 5 Korrik […]

CategoriesLajme ESPID4Vjosa

Vizita e tretë e shkëmbimit mes përfaqësuesve të institucioneve dhe Ojf-ve nga Greqia dhe Shqipëria mbi qeverisjen dhe menaxhimin e basenit ujor Vjosa/Aoos

Asprangeloi, bashkia Zagori, Greqi, 04.06.2024. Vizita e tretë dy-palëshe Shqipëri-Greqi u mbajt këtë herë në Bashkinë Zagori, Asprangeloi në Greqi, ku pati interes mjaft të lartë për pjesëmarrje dhe shkëmbim nga institucionet lokale të të dyja vendeve. Përfaqësuesit nga institucionet lokale të të dyja shteteve, përfaqësuesit u bënë pjesë e një diskutimi të thellë mbi […]

CategoriesNjoftime për shtyp ESPID4Vjosa

Vend vakant pune: Ekspert i politikave dhe menaxhimit të ujit – 2024

Në kuadër të projektit “ESPID 4 Vjosa” (Përmirësimi dhe zhvillimi i lidhjes Shkencë-Vendimmarrje për Vjosën), EcoAlbania kërkon të punësojnë një ekspert të brendshëm full-time për temën e politikës dhe menaxhimit të ujit. Kohëzgjatja e pozicionit: Qershor – Nëntor 2024 Mënyra e aplikimit: Dërgoni CV, letërmotivimi dhe të paktën 2 letra reference me kontakte nga punëdhënës të mëparshëm në fusha të ngjashme, me e-mail […]

CategoriesLajme ESPID4Vjosa

Zhvillohet raundi i dytë i seminareve tematikë në kuadër të projektit ESPID4Vjosa

21-24 maj 2024, Vlorë, Memaliaj, Këlcyrë, Dropull. Pas serisë së workshop-eve të zhvilluar në raundin e parë në vitin 2023, ekipi i ekspertëve dhe OJF-ve zbatuese të ESPID4Vjosa, vijoi me raundin e dytë me seminaret tematik me aktorët lokal të luginës së Vjosës. Këto takime shërbejnë si një kontribut i rëndësishëm për përmirësimin e menaxhimit […]

Gjatë mbledhjes së tretë të Komitetit Drejtues. (c) A.Hasani/ EcoAlbania CategoriesLajme ESPID4Vjosa

Komiteti Drejtues i ESPID4Vjosa mban takimin e tretë mbi mbarëvajtjen e projektit

Tiranë, 20 Shkurt 2023: Për të tretin vit rradhazi Anëtarët e Komitetit Drejtues të Projektit ESPID4Vjosa, u mblodhën për të vlerësuar ecurinë dhe arritjet e projektit gjatë vitit 2023, si dhe për të prezantuar planet dhe aktivitetet e projektit për vitin 2024. Gjithashtu u shkëmbyen informacione me vlerë rreth projekteve paralele: hartimi i planit të […]

CategoriesESPID4Vjosa

Forcimi i Bashkëpunimit Lokal: OJF-të në Mbrojtjen e Lumit Vjosa

Vlorë, 29 Janar 2024. Përfaqësuesit e OSHC-ve lokale nga lugina e Vjosës u mblodhën në workshopin e tretë të Rrjetit të Shoqërisë Civile të Basenit të lumit Vjosa (RRSHCV) me qëllim fuqizimin dhe zgjerimin e kapaciteteve të tyre. Për më tepër zhvillimi i këtij workshop-i, synon të përmirësojë aftësitë e tyre organizative dhe të promovimit […]