Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje AKTIV II – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje Njoftime për shtyp

Zyrtarizohet nisma e shoqërisë civile për ndryshimin e ligjit të koncesioneve për HEC-et

EcoAlbania ka dërguar zyrtarisht kërkesën për ndryshime në Ligjin nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” duke përcjellë zërin e disa organizatave mjedisore, ekspertëve, përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe banorëve të prekur nga zhvillimi projekteve hidro-energjetike.

CategoriesNe Media AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Nisma për ndryshmie në ligjin e koncesioneve për HEC-et në media

Organizatat mjedisore kombëtare dhe vendore së bashku me ekspertë ligjorë dhe mjedisorë kanë ndërmarrë nismën ligjore të qytetarëve për ndryshime në paketën ligjore të koncesioneve për HEC-et. Ata kanë bërë një analizë të thellë të planeve, strategjive dhe legjislacionit kombëtar të 4 sektorëve: atë të energjisë, turizmit, mjedisit dhe ujit, në frymën e përafrimit të […]

CategoriesNjoftime për shtyp AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Shoqëria civile ndërmerr nismën për ndryshimin e ligjit për koncesionet e HEC-eve në Shqipëri

Organizatat mjedisore kombëtare dhe lokale së bashku me ekspertë të ligjit dhe të mjedisit kanë ndërmarrë nismën ligjore qytetare për ndryshime në paketën ligjore të koncesioneve për HEC-et. Ata kanë bërë një analizë thellë  të planeve, strategjive dhe legjislacionit kombëtar të 4 sektorëve: atë të energjisë, turizmit, mjedisit dhe ujit, në frymën e përafrimit të tyre me legjislacionin e BE

CategoriesNjoftime për shtyp AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Bashkitë e luginës së bashku për Vjosën

++ Njësitë e qeverisjes vendore nënshkruajnë një peticion kundër ndërtimit të HEC-eve në Vjosë++ Tiranë 20.02.2017. Për herë të parë Njësitë e Qeverisjes Vendore të luginës së Vjosës, dalin në një reagim publik të përbashkët kundër ndërtimit të hidrocentraleve. Pas kundërshtimit të vazhdueshëm të banorëve të luginës, organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, shkencëtarëve dhe Parlamentit Evropian, së […]

CategoriesAktivitete AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Njësitë e qeverisjes vendore së bashku për Vjosën

Pas realizimit të turit të takimeve me banorët e prekur nga hidrocentrali i Poçemit, në zonën e Mallakastrës dhe Selenicës, EcoAlbania organizoi më 27 janar 2017 një tryezë të përbashkët diskutimi me përfaqësues të njësive të qeverisjes vendore të luginës së Vjosës, për të ndarë shqetësimet dhe për të krijuar një rrjet bashkëpunimi në lidhje […]

CategoriesNjoftime për shtyp AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

Miqtë e Vjosës kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Vjosë

Grupimi “Miqtë e Vjosës”, grupimi “Të mbrojmë lumenjtë” dhe aktivistë të shoqërisë civile, kanë protestuar sot para piramidës në Tiranë, për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për dhënien e koncesionit të hidrocentralit te Pocemit mbi lumin Vjosë. Në buletinin zyrtar të Agjencisë Kombëtare të Prokurimeve Publike është publikuar me date 1 shkurt njoftimi për hapjen […]