Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje AKTIV II – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje Aktivitete Njoftime për shtyp

Zyrtarizohet nisma e shoqërisë civile për ndryshimin e ligjit të koncesioneve për HEC-et

EcoAlbania ka dërguar zyrtarisht kërkesën për ndryshime në Ligjin nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” duke përcjellë zërin e disa organizatave mjedisore, ekspertëve, përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe banorëve të prekur nga zhvillimi projekteve hidro-energjetike.

CategoriesAKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje Njoftime për shtyp

Shoqëria civile ndërmerr nismën për ndryshimin e ligjit për koncesionet e HEC-eve në Shqipëri

Organizatat mjedisore kombëtare dhe lokale së bashku me ekspertë të ligjit dhe të mjedisit kanë ndërmarrë nismën ligjore qytetare për ndryshime në paketën ligjore të koncesioneve për HEC-et. Ata kanë bërë një analizë thellë  të planeve, strategjive dhe legjislacionit kombëtar të 4 sektorëve: atë të energjisë, turizmit, mjedisit dhe ujit, në frymën e përafrimit të tyre me legjislacionin e BE

CategoriesAKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje Njoftime për shtyp

Bashkitë e luginës së bashku për Vjosën

++ Njësitë e qeverisjes vendore nënshkruajnë një peticion kundër ndërtimit të HEC-eve në Vjosë++ Tiranë 20.02.2017. Për herë të parë Njësitë e Qeverisjes Vendore të luginës së Vjosës, dalin në një reagim publik të përbashkët kundër ndërtimit të hidrocentraleve. Pas kundërshtimit të vazhdueshëm të banorëve të luginës, organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, shkencëtarëve dhe Parlamentit Evropian, së […]

CategoriesAKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje Aktivitete

Njësitë e qeverisjes vendore së bashku për Vjosën

Pas realizimit të turit të takimeve me banorët e prekur nga hidrocentrali i Poçemit, në zonën e Mallakastrës dhe Selenicës, EcoAlbania organizoi më 27 janar 2017 një tryezë të përbashkët diskutimi me përfaqësues të njësive të qeverisjes vendore të luginës së Vjosës, për të ndarë shqetësimet dhe për të krijuar një rrjet bashkëpunimi në lidhje më çështjen e ndërtimit të hidrocentraleve.