51 organizata të shoqërisë civile dhe institucione akademike me deklaratë të përbashkët për zonat e mbrojtura