BE kërkon çështjen “Vjosa Park Kombëtar” në Progres Raportin për Shqipërinë

Fiks në kohën para zgjedhjeve të ardhshme në Shqipëri, Parlamenti Evropian ka marrë një qëndrim mbi kauzën “Vjosa Park Kombëtar”.

Më 25 Mars, Parlamenti Evropian miratoi Progres Raportin e vitit 2021 Shqipërisë në të cilin “ata nxisin qeverinë [shqiptare] të minimizojë ndikimin në biodiversitet duke ndaluar zhvillimin e energjisë hidrike në zonat e mbrojtura, veçanërisht në zonat pranë lumenjve Valbona dhe Vjosa, dhe të shpall sa më shpejt të jetë e mundur Vjosën Park Kombëtar, duke përfshirë lumin në gjithë gjatësinë e tij […].”

Shumica dërrmuese e parlamentarëve votuan për mbrojtjen e Vjosës.

Një Park Kombëtar i Vjosës i cili përfshinë gjithë gjatësinë e lumit së bashku me degët e tij mund të shërbejë si një model për Strategjinë e Biodiversitetit brenda kornizës së Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane.

Fatkeqësisht, politikanët kryesorë shqiptarë nuk kanë marrë një qëndrim mbi këtë çështje e akoma më pak hapa konkrete drejt nismës për ta përcaktuar lumin si një park kombëtar. Para zgjedhjeve të 25 Prill-it, ne shpresojmë të dëgjojmë nga secili prej kandidatëve se çfarë kanë rezervuar ata për Vjosën.