Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesAktivitete

Javë shkencore në Vjosë

Një iniciativë e padëgjuar më parë në Evropë do të ndërmerret nga më shumë se 30 shkencëtarë nga Shqipëria, Austria dhe Gjermania, të cilët do të bëjnë një javë kërkime shkencore në Vjosë duke u përqendruar në zonën ku planifikohet të ndërtohet HEC-i i Poçemit.