Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesNe Media

Mediat kombëtare raportojnë vendimin e Gjykatës për HEC-in e Poçemit

EcoAlbania në bashkëpunim me organizatat mjedisore EuroNatur, në Gjermani dhe RiverWatch, në Austri, mbështetën 38 banorë të fshatit Kutë në Mallakastër, fshat që parashikohej të përmbytej nga ndërtimi i Hidrocentralit në Poçem, duke pretenduar se procedurat e ndjekura për dhënien e kontratës koncensionare si dhe proçesi i konsultimeve me publikun, ishin bërë në bazë të shkeljeve të legjislacionit shqiptarë dhe atij të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e mjedisit.