Video: Sfidat mjedisore

Mjedisi kontribuon në mirëqenie shoqërore dhe rritje ekonomike, ndaj dhe shoqëritë e zhvilluara mundohen vazhdimisht ta ruajnë atë duke krijuar dhe zbatuar strategji afatgjata. Por në këtë proçes ka sfida…

Më shumë

Video: Sfidat e organizatave lokale të shoqërisë civile

Sfidat e organizatave lokale të shoqërisë civile, të cilat angazhohen për çështjet mjedisore në Shqipëri janë të shumta dhe vet rrjetëzimi i tyre haset me këto sfida dhe kërkon kohë…

Më shumë

Video: Rrjetëzimi dhe përfitimet e rrjetëzimit

Rrjetëzimi dhe përfitimet e rrjetëzimit një nga qëllimet kryesore të projektit ENGONA është paraqitur në videon e shkurtër grafike, ku përshkruhen teknikat e rrjetëzimit dhe metodologjia e ndjekur nga organizatat…

Më shumë

Video: Teknikat e Advokimit

Advokimi për kauzat mjedisore është një proces i cili në thelb synon bindjen e publikut ose vendimmarrësve për të vepruar rreth një çështje që ndikon apo rrezikon mjedisin.

Më shumë

Workshop me OSHC-të mjedisore në Kukës

Veriu i Shqipërisë vuan mungesën e specialistëve të mjedisit, ndërsa organizatave lokale të shoqërisë civile u mungon bashkëpunimi. Kjo po ndikon që situata të ndryshme mjedisore të mos marrin vëmendjen…

Më shumë

Dokumentari “Të shpëtojmë lumin Vjosa – historia nga pas” shfaqet në Tiranë

Më datë 1 Korrik 2022, u prezantua në Tiranë dokumentari "Të shpëtojmë lumin Vjosa - historia nga pas", mbi përpjekjet e EcoAlbania-s dhe partnerëve të saj, për të shpëtuar Vjosën…

Më shumë

Workshop me OSHC-të mjedisore në Korçë

Organizatat mjedisore që operojnë në qarkun Korçë njihen me platformën online të projektit ENGONA (Environmental NGO Network in Albania/Rrjetëzimi i Organizatave Mjedisore në Shqipëri).

Më shumë

Historia e fushatës së Vjosës, takimi me organizatat mjedisore në Greqi

Takimi u mbajt në menyrë virtuale për shkak të vendndodhjeve të ndryshme të organizatave mjedisore. Pas prezantimit të fushatës së “Lumit të fundit të eger të Europes” u mbajt seksioni…

Më shumë