Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

CategoriesRaporte Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

Manual praktik për të kuptuar dhe përdorur të drejtën mjedisore

Masat e Shqipërisë për të parandaluar përkeqësimin e mjedisit dhe për t’iu përg- jigjur ndryshimeve mjedisore janë nxitur gjithnjë e më shumë nga angazhimet si- pas marrëveshjeve shumëpalëshe mjedisore nga njëra anë por dhe nga nevojat e brendshme nga ana tjetër. Kjo kërkon që zyrtarët qeveritarë jo vetëm të kuptojnë se si ta realizojnë zbatimin […]

CategoriesFushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri Raporte

Marrëdhenia me Median, Udhëzues për Shoqërinë Civile

Procesi demokratik i vendimmarrjes së politikave publike mbështetet në një publik të informuar, të arsimuar dhe të angazhuar. Ekspertët akademikë, zyrtarë qeveritarë, biznese, analistë financiarë, pjesëmarrës në një ngjarje specifike dhe më e rëndësishmja për këtë udhëzues grupe qytetare vullnetare jofitimprurëse, shpesh të njohura si organizata joqeveritare dhe aktorë të shoqërisë civile, ofrojnë informacion për mediat. […]

CategoriesAktivitete Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

EcoAlbania ndan eksperiencën e fushatës së Vjosës me OSHC-të mjedisore në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë

Më datën 18 dhe 19 Maj 2022, u zhvilluan 2 forumet e rradhes me temën “Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin” në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovës.  

Në bashkëpunim me organizatën EkoSvest, EcoAlbania ndau eksperiencën e saj për fushatën e Vjosës me kolegët në Shkup. Ekipi ynë u ndal në punën e bërë me median dhe strategjinë ligjore të ndjekur në rastin e Vjosës si një rast suksesi dhe motivimi për aktivistët dhe organizatat në rajon. 
Rëndësi të veçantë iu dha taktikave dhe perpjekjeve të vazhdueshme për të ndaluar 2 hidrocentralet, të Poçemit dhe Kalivaçit, mbrojtjes së lumit Vjosa dhe degëve të saj si dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese apo mënyrës së transmetimit të mesazheve. Gjatë takimit u ngrit si çeshtje mungesa e bashkëpunimit midis organizatave dhe mbështetja kundrejt njëra tjetrës.

CategoriesAktivitete Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

Fushata e Vjosës, frymëzim për aktivistët e Malit të Zi në fushatën e lumit Komar

Më datën 2 Maj 2022, në bashkëpunim me organizatën Montenegrin Ecologists Society (MES) u zhvillua forumi i dytë “Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin” në Malin e Zi. Gjatë forumit u diskutua rreth fushatës së Vjosës, fushatat mediatike dhe ligjore që janë ndërrmarë. Në takim ishin të pranishëm përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile të Malit të zi dhe aktivistë, me të cilët u ndanë gjithashtu edhe 2 manuale praktike rreth: Mjetet ligjore për të ngritur një strategji litigimi dhe Teknikat për të rritur ndërgjegjësimin nëpërmjet medias, të cilat do të jenë shumë frytdhënëse në fushatën e ndërmarrë prej tyre.

CategoriesAktivitete Fushata për Vjosën- frymëzim për aktivizimin në Shqipëri

EcoAlbania nisi Turin e Forumeve “Fushata e Vjosës- frymëzim për aktivizmin” në Ballkan

Forumi i parë u zhvillua më 29 prill 2022 në Tiranë në ambjentet e Heinrich Böll Foundation. Pjesmarrës në takim ishin 12 organizata të shoqërisë civile, një përzierje midis aktivistëve, të rinjve të cilët synojnë të rrisin njohuritë e tyre dhe personave të cilën kane investuar vite në mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit.