Zhvillimi i takimeve paraprake me grupet e interesit për të prezantuar projektin ESPID4VJOSA