Turi i Lumenjve të Ballkanit 3 Protesta me kajak në Tiranë