Reportazhi nga i_D i jep zë komuniteteve që po luftojnë për mbrojtjen e Vjosës