Raundi i parë i seminareve me grupet e interesit për problematikat në basenin e lumit Vjosë