Komuniteti i Valbonës proteston kundër HEC-eve në Valbonë