Kampi veror III me fëmijët nga Tepelena: eksploratorët e vegjël të Vjosës