Inagurohet stacioni i kampingut dhe sporteve lumore në Vjosë dhe ndërmerret aksioni i ripyllëzimit të parkut të Shelgut në Tepelenë