Banorët e luginës së Vjosës i thonë JO DIGAVE në Vjosë