Fushata e Vjosës, frymëzim për aktivistët e Malit të Zi në fushatën e lumit Komar