Formimi i Rrjetit të Shoqërisë Civile të Vjosës dhe firmosja e Memorandumit të Mirëkuptimit