Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

NGOs for Biodiversity Conservation

Projekti “NGOs for Biodiversity Conservation” do të adresojë ruajtjen e integritetit territorial dhe ekologjik të rrjetit të Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë. Rrjeti njeh fillimet e tij që prej viteve 1960’ kur u shpallën zonat e para të mbrojtura të përbëra kryesisht nga sipërfaqe të vogla pyjore. Pas viteve 2000, ky rrjet u zgjerua ndjeshëm në përmbushje të qëllimit të krijimit të oazeve të ruajtjes së natyrës dhe larmisë biologjike të vendit. Sot në këtë rrjet bëjnë pjesë ekosisteme të larmishme përfshirë ato malore të mbuluara me pyje, kullota e sidomos ato ligatinore që përfshijnë laguna, liqene, lumenj, ujëra bregdetare, pyje bregdetare, pyje breglumore, duna ranore, toka me bimësi të kripur, shkurreta, pyje etj.

Artikuj lidhur me projektin