Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Lorela Lazaj

Eksperte e politikave të ujit

Lorela është biologe mjedisi dhe eksperte në Sistemet e Informacionit Gjeografik (GIS).  Prej shumë vitesh ka punuar në menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe është angazhuar në projekte të ndryshme lidhur me konservimin natyror dhe biodiversitetin. Së fundmi është e angazhuar në fushën e politikave të menaxhimit të burimeve ujore.

 

2010: Diplomuar në Biologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT. 

2012: Master i Shkencave në Biologji Mjedisi, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT

2016: Master në Gjeoinformacion në menaxhim mjedisi, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Greece. 

2020: Master në Administrim Publik, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, Syracuse, NY