Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme

Qëllimi i projektit: Nxitja e nismave të “sipërmarrjes së gjelbër” tek të rinjtë e shkollave të mesme.

Objektivi 1: Edukimi dhe informimi i të rinjve të shkollave të mesme profesionale në qarkun e Tiranës dhe Durrësit mbi modelet e “punëve të gjelbra”.

Objektivi 2: Krijimi i modeleve të “sipërmarrjes së gjelbër”. Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), njësi operative e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim, mbështet programin SEEDLING që zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC).

Artikuj lidhur me projektin