Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme

Nxitja e nismave të “sipërmarrjes së gjelbër” tek të rinjtë e shkollave të mesme.

Qëllimi i projektit
Objektivi 1

Edukimi dhe informimi i të rinjve të shkollave të mesme profesionale në qarkun e Tiranës dhe Durrësit mbi modelet e “punëve të gjelbra”.

Objektivi 2

Krijimi i modeleve të “sipërmarrjes së gjelbër”.

Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), njësi operative e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim, mbështet programin SEEDLING që zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC).

Ky projekt zbatohet nga EcoAlbania dhe mbështetet financiarisht nga REC në kuadër të projektit SEEDLING.

Ky projekt zbatohet nga EcoAlbania dhe mbështetet financiarisht nga REC në kuadër të projektit SEEDLING.