Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

Raporte

Studimi Lumenjtë e thyer

Studim nga Bankwatch mbi ndikimet e hidrocentraleve të vegjël të financuara nga Evropa në peizazhet e pacënuara të Ballkanit Shqipëria