Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

Lajme

Sfidat e rrjetëzimit

Organizatat lokale të shoqërisë civile, të cilat angazhohen për çështjet mjedisore në Shqipëri, përballen me vështirësi të shumta si: mungesë

Teknikat e advokimit mjedisor

Për t’u ardhur në ndihmë organizatave të shoqërisë civile që angazhohen në mbrojtjen e mjedisit dhe shfaqin interes në projektin