Select Payment Method
Personal Info

Totali i dhuruar: €100,00

Lajme

Teknikat dhe përfitimet e rrjetëzimit

Grupi i punës së projektit ENGONA (Enviromental NGO Network in Albania/Rrjetëzimi i Organizatave Mjedisore në Shqipëri) hartoi disa infografika përmbledhëse