Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Vjosa: Parku Kombëtar i Parë i Lumit të Egër në Evropë.

Kemi bërë një rrugë të gjatë...nga vizioni për Parkun Kombëtar të Vjosës deri tek momenti historik i krijimit të Parkut të Parë Kombëtar të Lumit të Egër në Evropë. Ky është rezultat i punës së palodhshme të OJQ-ve partnere të fushatës "Të shpëtojmë zemrën Blu të Evropës" @euronatur Riverwatch dhe EcoAlbania, Patagonia, komuniteteve lokale, shkencëtarëve, avokatëve, artistëve, donatorëve dhe aktivistëve.