Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

SFIDAT MJEDISORE

Mjedisi kontribuon në mirëqenie shoqërore dhe rritje ekonomike, ndaj dhe shoqëritë e zhvilluara mundohen vazhdimisht ta ruajnë atë duke krijuar dhe zbatuar strategji afatgjata. Por në këtë proçes ka sfida të shumta me të cilat mbrojtësit e mjedisit hasen. Në videografikën e mëposhtme hartuar në kuader të projektit ENGONA gjeni informacione të përmbledhura mbi sfidat mjedisore si dhe strategjitë për mjedis të qëndrueshëm. #engona #rrjetezimi #mjedisi ENGONA zbatohet nga EcoAlbania, Qendra Aceg dhe IPPM me mbështetjen e Leviz Albania