Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Trofta kontinentale ne Shqiperi

Në ditën e fundit të aktivitetit të organizuar në luginën e lumit Soča- Tolmin, Slloveni, në datat 24-30 gusht 2014, ne u munduam të paraqesnim situatën e lumenjeve në vendin tonë si dhe mundësitë që mund të jenë me interes për të punuar në lidhje me ruajtjen e vlerave natyrore. Pothuajse e panjohur me Shqipërinë, audienca u mahnit nga prezantimi i këtyre vlerave të pakrahasueshme. Gjatë prezantimit u paraqit në mënyrë të përmbledhur rrjeti hidrografik i vendit tonë, ku lumenjtë e pacënuar të alpeve, u cilësuan si mbrëslënës, të cilët falë parametrave hidro-morfologjike dhe fiziko-kimike të tyre garantojnë një potencial të madh për strehimin e popullatave të shëndetshme të troftës së egër.