Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Vlerësimi i deltës së Vjosës – Java shkencore në Vjosë

Një ekip ndërdisiplinor shkencëtarësh vendas dhe ndërkombëtarë, nga Shqipëria dhe Austria, me fusha të ndryshme kërkimi, vlerësuan biodiversitetin, gjeologjinë dhe kushtet fiziko-kimike të lumit Vjosë dhe deltës, duke synuar për të nxjerrë në pah vlerat natyrore të deltës. Kërkimi në terren vazhdoi për një javë me shkencëtarë dhe ekspertë të institucioneve publike, si Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU), Agjencia Rajonale e Mjedisit Fier (ARM Fier), Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura Vlorë dhe Fier (AdZM Vlorë). "Të shpetojmë zemrën blu të Evropës" 2023. Video (c) AM-Production