Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

EcoAlbania nisi Turin e Forumeve “Fushata e Vjosës- frymëzim për aktivizmin” në Ballkan

Që nga krijimi i saj në dhjetor 2014, EcoAlbania ka zbatuar fushatën për mbrojtjen e lumit Vjosa, që synon ndërgjegjësimin e publikut për vlerat ekologjike të lumin të Vjosës, dhe mbrojtjen e saj nga planet për ndërtimin e HEC-eve. Falë përvojës së këtyre 8 viteve të fundit EcoAlbania vjen me projektin “Fushata për Vjosën – frymëzim për aktivizmin në Shqipëri” për të ndarë këtë eksperiencë me OJF-të kombëtare dhe rajonale si një nga aktorët kryesor në ndërmarrjen dhe drejtimin e fushatave për mbrojtjen e natyrës. Në kuadër të tij nisi turin e forumeve në shtetet fqinje, me te cilat bashkepunimi mund te jetë shume i forte për çështjet mjedisore që na prekin të dyja palëve.