Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Stop urbanizimit të PK Divjakë-Karavasta

Kompania ‘Mabetex Group’ po propozon pranë Qeverisë Shqiptare një resort turistik në zemër të Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta, njëkohësisht Zonë Ramsar, Zonë e Rëndësishme për Shpendët, Zonë Emerald dhe zonë pilot për Rrjetin Europian Natyra 2000.

Resorti turistik i propozuar parashikon pushtimin dhe urbanizimin e Parkut Kombëtar me ndërtesa shumëkatëshe, prek zona të rëndësishme ekologjike dhe pritet të ketë impakte të pakthyeshme në larminë biologjike dhe qëndrueshmërinë e ekosistemit përfshirë këtu edhe pasuritë në fushën e peshkimit si bazë për mirëqenien e popullsisë vendore.

Artikuj lidhur me projektin