Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Së bashku – Një sy për mjedisin

Shqipëria është një vend i vogël por shumë dinamik për sa i përket skenarit të bilancit energjetik mes prodhimit dhe konsumit të energjisë duke u shndërruar nga një vend eksportues i energjisë para viteve ’90 në një vend importues të saj në dy dekadat e fundit. Ekonomia e vendit ka qenë vazhdimisht në rritje dhe standardet e jetesës gjithashtu. Janë pikërisht këta faktorë që diktojnë një kërkesë gjithnjë në rritje për energji. Megjithatë në më shumë së 25 vjet investimet në drejtimin e prodhimit të energjisë, diversifikimin e burimeve të prodhimit të saj apo përdorimit efiçent të energjisë kanë qenë shumë të ulëta.

Artikuj lidhur me projektin