Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Zemra blu e Evropës rreh në Ballkan. Lumenjtë dhe peizazhet e tyre lumore janë nga ekosistemet më me vlerë në Evropë. Ata janë thuajse të paprekur dhe të larmishëm, por janë njëkohësisht edhe nën një presion të madh nga “Vala” e re e projekteve të infrastrukturës, kryesisht hidrocentrale.

Lumenjtë e Ballkanit janë një nga pikat e nxehta për larminë biologjike në Evropë, por në të njëjtën kohë edhe për biznesin e ndërtimit të digave.

Lumenjtë në Gadishullin Ballkanik janë ndër lumenjtë më të mire ruajtur në tërë Evropën. Më shumë se 60% e tyre janë në gjendje të mirë ose shumë të mire hidromorfologjike. Si pikë e nxehtë larmie biologjike, në ta gjallojnë 69 lloje peshqish endemike dhe më shumë se 50% i të gjithë llojeve të molusqeve evropiane të ujërave të ëmbla. Megjithatë kjo “Zemër Blu e Evropës” kërcënohet nga projektet hidroenergjetike: më shumë se 570 diga të reja janë projektuar nga Sllovenia në Shqipëri.

Artikuj lidhur me projektin