Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Masat për ruajtjen e Bretkosës shqiptare (Pelophylax shqipericus) në Gjirin e Vlorës

Gjiri i Vlorës është një Zonë Kyçe Biodiversiteti me prioritet të lartë ku elementë të biodiversitetit (p.sh. speciet dhe ekosistemet e kërcënuara) janë të kombinuara. Ky ekosistem është i njohur për vlerën e tij estetike, të dalluar për integritetin e saj të veçantë natyror dhe ekuilibrin ekologjik. Nga 46 speciet e raportuara në bregdetin shqiptar, 32 prej tyre mund të gjenden në Gjirin e Vlorës. Duke marrë parasysh edhe listën e Kuqe të Faunës së Shqipërisë, mes 220 llojeve të faunës detare të përfshira në këtë listë, rreth 160 specie (75%) raportohet se gjenden në Gjirin e Vlorës.

Artikuj lidhur me projektin