Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

EYES on Vjosa – Angazhimi i të rinjve në sektorin e ekoturizmit në luginën e Vjosës

Zhvillimi i ekoturizmit është shumë i rëndësishëm veçanërisht për një vend me kaq shumë burime natyrore si Shqipëria.

Sipas INSTAT gjatë vitit 2019, në Shqipëri kanë hyrë 6.1 milionë turistë të huaj. Rritja e numrit të turistëve shoqërohet në mënyrë të pashmangshme me një rritje të numrit të të punësuarve në sektorin e ekoturizmit. Përmirësimi i infrastrukturës dhe menaxhimit turistik, si dhe promovimi i saj do të krijojë parakushte për mundësi të reja pune dhe gjenerim të ardhurash për komunitetet lokale.

Artikuj lidhur me projektin