Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Edukimi Mjedisor në Shkollat 9-vjeçare në Shqipëri

Në dekadat e fundit, fenomene të ndryshme natyrore si shkretëtirëzimi, përmbytjet, shkatërrimi i habitateve, zhdukja e specieve, ndotja, keqpërdorimi i burimeve natyrore janë bërë shumë shqetësuese. Sot çështjet mjedisore janë një sfidë lokale dhe globale për shumë institucione. Kështu, duhet të ndërmerren më shumë përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin mjedisor nëpërmjet edukimit dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese me fëmijët në shkolla.

Në këtë drejtim, EcoAlbania ka zhvilluar kurrikulat bashkëkohore ndër vite dhe ka zbatuar me sukses aktivitetet e edukimit mjedisor me nxënësit e shkollave në rajone veçanërisht të largëta të Shqipërisë.

Artikuj lidhur me projektin