Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

TË SHPËTOJMË LUMIN VJOSA – Historia pas

Ky dokumentar paraqet një rindërtimin të aksioneve të fushatës "Të shpëtojmë zemrën blu të Europës" të ndërrmara gjatë kësaj dekade të fundit, deri në situatën aktuale. Ne synojmë të inkurajojmë dhe frymëzojmë aktivistët, OJQ-të dhe komunitetet për të luftuar për natyrën, për ta mbrojtur atë mbi gjithçka tjetër, si dhe për të forcuar bashkëpunimin mes tyre për çështje kritike. Ky projekt realizohet me mbështetjen financiare të MAWA – Fondacion Pour la Nature Me skenar dhe regji nga Adrian Guri Një film nga EcoAlbania Me mbështetjen financiare të MAWA Prodhuar nga AM-Production