Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Si të bëni një fushatë mediatike

Marrëdhënia që krijohet mes medias dhe shoqërisë civile është shumë e rëndësishme nëse dëshironi që fushata juaj të njihet nga publiku i gjerë. Në të njëjtën kohë media është mjeti më i mirë për të rritur ndërgjegjësimin e publikut. Gjatë përvojës 10 vjeçare të EcoAlbania në fushatën "Save Europe's Blue Heart of Europe – Case Vjosa", media ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në njohjen e Vjosës dhe ndërgjegjësimin e publikut. Për të ndihmuar shoqërinë civile të angazhuar në të njëjtën fushë veprimi, kjo video shpjegon më shumë rreth mjeteve që duhen përdorur për të zhvilluar një fushatë mediatike. Për informacion më të thelluar, ju ftojmë të lexoni manualin në faqen tonë të internetit: https://www.ecoalbania.org/en/2022/06... Kjo video është realizuar në kuadër të projektit “Fushata Vjosa – frymëzim për aktivizëm”, me mbështetjen