Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Orë mësimore mbi sipërmarrjen e gjelbër

EcoAlbania nisi zbatimin e projektit “Nxitja e sipërmarrjes së gjelbër tek të rinjtë e shkollave të mesme” në kuadër të promovimit të Objektivave të Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm. Nxënësit e shkollave të mesme profesionale do të informohen mbi OZhQ-të, ekzistencën e “punëve të gjelbra” dhe mundësitë e zhvillimit të profesioneve të tyre duke mbetur miqësorë me mjedisin.