Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Një ditë ndryshe me fëmijët e shkollës Qendra “Ditë e Re”

Më 20 korrik, 2023 morëm pjesë në shkollën verore të Qendrës “Ditë e re” për një ditë ndryshe me fokus edukimin mjedisor. Është një mundësi për fëmijët që të përfshihen në aktivitete që mund të formësojnë të ardhmen e tyre. Gjatë aktivitetit u bë prezantim mbi rëndësinë e ujit dhe ndotjen e plastikës. Duke i inkurajuar fëmijët të diskutojnë gjatë prezantimeve mbi tema mjedisore, ne po i fuqizojmë ata që të bëhen avokatë për një të ardhme të qëndrueshme. Ky aktivitet jo vetëm që rriti aftësitë e tyre të të folurit në publik, por edhe rrënjosi një ndjenjë përgjegjësie ndaj mjedisit.