Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Në protestë kundër HEC-eve në lumenjtë e Shqipërisë

Grupimi “Të mbrojmë lumenjtë”, i përbërë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare joqeveritare aktive në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe ruajtjes së natyrës dhe aktivistë të shoqërisë civile protestojnë kundër planeve të qeverisë për ndërtimin e hidrocentraleve në lumenjtë e Shqipërisë.