Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Mirëqeverisja e ujit: Përfaqësues të autoriteteve shqiptare marrin pjesë në vizitën e shkëmbimit me Komisionin Evropian në Bruksel

Vizita e dytë e shkëmbimit në kuadër të projektit ESPID 4 VJosa u zhvillua në Bruksel, mes përfaqësuesve të autoriteteve shqiptare dhe atyre të Komisionit Evropian, me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe përvojës në fushën e mirëqeversijes së ujit. Përfaqësues të AMBU, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, AKBN, AKF, ADA si edhe eskpertët ndërkombëtarë të angazhuar në projektin ESPID 4 Vjosa, kanë ndarë përvojat e tyre me përfaqësues të DG-NEAR, DG-Evnironment, DG-Agri etj.