Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Mbrojtja e Biodiversitetit: Lufta për Ruajtjen e Zonave të Mbrojtura të Shqipërisë

Në qytetin e bukur të Shkodrës, u zhvillua një takim i rëndësishëm për Zonat e Mbrojtura (PAs). Koalicioni i Organizatave të Shoqërisë Civile (CSOs) u bashkua me interesat vendore për të trajtuar çështjen gjithnjë e më të ndjeshme të ndryshimeve kufitare brenda këtyre zonave të rëndësishme, një temë e cila po bëhet shqetësim në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Grupi i Organizatave të Shoqërisë Civile për Mjedisin mbajti takimin e tij të dytë këshillues. Pjesëmarrës të këtij takimi ishin përfaqësues nga Administrata Rajonale e Zonave të Mbrojtura të Shkodrës, zyrtarë të Departamentit të Mjedisit dhe Planifikimit Strategjik të Bashkisë së Shkodrës, akademikë nga Fakulteti i Shkencave Natyrore në Universitetin e Shkodrës, dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile vendore.