Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

Java e Parë Shkencore për vitin 2022 në Vjosë

09-14 Maj 2022, lugina e Vjosës. Rreth 40 ekspertë dhe studentë u bënë pjesë e Javës së Parë Shkencore të Vjosës në kuadër të projektit ESPID4Vjosa për vitin 2022 ku vazhduan kërkimet në stacionet e monitorimit përgjatë luginës së Vjosës. Grupi i ekspertëve përbëhej nga profesorë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universitetit Bujqësor të Tiranës, Universitetit të Gjirokastrës ‘Eqrem Çabej’.