Projekte të kryera

AKTIV II – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

AKTIV_Logo-1-1024x382

Titulli i Projektit: Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje (AKTIV II)

Qëllimi i projektit:  Përmirësimi i legjislacionit kombëtar për konçesionet e hidrocentraleve në Shqipëri.

Objektivat:       
Objektivi 1.  Nxitja e nismës së shoqërisë civile për përmirësimin e legjislacionit për konçesionet e HEC-eve në Shqipëri.
Objektivi 2. Lobimi dhe advokimi në nivel komunitar, qeverisës, ligjor, legjislativ dhe politik për përmirësimin e legjislacionit për koncesionet e HEC-eve në Shqipëri.

EcoAlbania po zbaton projektin AKTIV II, i cili realizohet në kuadër të programit LëvizAlbania me mbështetjen financiare të Ambasadës Zvicerane në Shqipëri.