Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €100,00

MSc. Sofia Thano

Konsulente e Çështjeve Ndërkufitare

Sofia është konsulente e çështjeve ndërkufitare në mbrojten e mjedisit dhe ekosistemeve. Ka marrë pjesë në koordinimin dhe zbatimin e projekteve të ndryshme Europiane me fokus komunitetin. Interesi i saj, ka në fokus angazhimin e shoqerisë, të institucioneve dhe grupeve të interesit në mbrojtjen e mjedisit.

Edukimi

2005: Diplomuar në Menaxhim Biznesi, Fakulteti i Menaxhimit dhe Ekonomisë TEI PIRAEUS